Grootschalige batterij biedt oplossing voor uitdagingen op het energienet

Het toenemende gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, brengt uitdagingen op het energienet met zich mee. Bij Unisun Energy horen en zien ze de zorgen rondom netcongestie en de impact ervan onder ondernemers groeien. ‘Steeds vaker komen ondernemers bij ons terecht met hun energie hulpvraag. Samen proberen we deze problemen proactief aan te pakken en oplossingen te bieden die niet alleen morgen meegaan, maar ook de toekomst aankunnen.’ aldus Andre Kempenaars en Leon Heijkoop van Unisun Energie.

Duurzame energiebronnen en netcongestie

Een goed voorbeeld hiervan zijn agrarische ondernemers, waar al regelmatig energie wordt opgewekt door zonnepanelen, zonneparken of windmolens. Echter, komt het geregeld voor dat ze hun overtollige opgewekte energie niet op het net kwijt kunnen of volledig zelf kunnen gebruiken, doordat ze ook na zonuren energie verbruiken. De voordelen van duurzame energie worden op deze manier niet optimaal benut en efficiënt ingezet. De continuïteit van de bedrijfsvoering staat zelfs onder druk en de mogelijkheden voor opschalen worden hierdoor beperkt, terwijl die mogelijkheden er wel zijn.

Zelfbeheer van opgewekte energie

Marc Ebben, Business Development Manager: ‘Bij Unisun Energie zijn we gewend om altijd een oplossing te bedenken bij alles wat op ons pad komt. Om de inzet van opgewekte energie te spreiden over 24 uur kan er een grootschalige batterij geplaatst worden. Als ondernemer heb je zelf de regie in de hand over die opgewekte energie. Je kunt het bijvoorbeeld zelf gebruiken, wanneer de zon onder is, voor koelingen, apparatuur dat geladen moet worden of verlichting. Maar je kunt ook de keuze maken om de opgewekte energie gespreid over de 24 uur terug te gaan leveren. Hierdoor kan er dus gespeeld worden met de energieprijzen gedurende de dag.’

Samengevat

De batterij biedt dus de oplossing voor de uitdagingen waarmee onder andere agrarische ondernemers geconfronteerd worden. Met de flexibiliteit om zelf te bepalen wanneer en hoe ze hun opgewekte energie gebruiken, wordt de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd en krijgen ondernemers de kans om hun energiebronnen optimaal te benutten. Unisun Energy biedt niet alleen een grootschalige Huawei batterij aan, bijvoorbeeld de 200kwh batterij van Huawei, maar berekent ook samen met de ondernemer de businesscase van A tot Z uit. Zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de rendabiliteit van deze verduurzamingsslag. Het biedt ondernemers dus de mogelijkheid om hun duurzame visie om te zetten in realiteit, netcongestie te omzeilen en tegelijkertijd financieel voordeel te behalen.

© 2024 — WATTKRAFT GmbH & Co. KG Impressum AGBDatenschutz